Τρόποι επικοινωνίας

Kεντρικό : Σολάρι Δρόμος Δ.Ε.Η
Τηλέφωνο : +30 2661 0 42778
Τηλέφωνο : +30 2661 0 23887
             fax : +30 2661 0 42778
       κινητό : +30 6938 865602
       mail : oikopak@otenet.gr

Υποκατάστημα: Βελισαρίου 20
Τηλέφωνο : +30 2661 0 26626
             fax : +30 2661 0 42778

foxyform